Често задавани въпроси

 • Произвеждате ли пластмасови изделия с шприцформа на клиента?

  Да. Шприцформата Ви (инструментална екипировка) ще бъде на съхранение при нас. При приемането на инструмента ще му бъде направена профилактика. Пластмасовите детайли ще бъдат произвеждани по предварително съгласуван график или при заявка от Ваша страна. Имаме възможност да поддържаме продукция на клиента на склад.
 • Как се произвеждат пластмасови изделия?

  Ние произвеждаме пластмасови детайли по метода шприцване под налягане. Задължително условие за изработката на всеки детайл е наличието на инструментална екипировка или разработката (производството) на такава.
 • Какво е необходимо за изготвяне на оферта?

  Колкото повече информация получим за детайла, за който се изготвя оферта, толкова по-точна ще е тя. Основните неща, които са ни необходими са:
  – Детайлен чертеж, 3D модел или самият детайл;
  – Вид и цвят на материала;
  – Специфични изисквания на клиента, ако има такива;
  – Месечни, годишни или еднократни количества при заявка;
 • Възможно ли е производството на пластмасови детайли в малка серия?

  Да, възможно е. При нужда от малка серия детайли е нерентабилно да се използва инструментална екипировка (шприцформа). В такъв случай препоръчваме изработката на детайлите чрез чисто механични дейности като стругуване, фрезоване и други.
  Недостатъци: бавна изработка, висока себестойност на детайла, ограничен избор от материали и др.