Проект Програма за развитие на селските райони

eu program

В периода 31.08.2020 - 31.08.2022 г. ЖВ ЕЛЕКТРИК ООД изпълнява проект "Закупуване на машини и инструментална екипировка за производство на специализирани пластмасови изделия".

Проектът се осъществява с финансовото подпомагане на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и бюджета на Република България, по Програмата за развитие на селските райони 2013-2020 г., подмярка 6.4.1 "Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности".